-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۱۰, شنبه

حمید خراسانی وحسیب قوای مرکز به تیم اشرف غنی پیوستند

دو منفذ قابل نگرانی برای تیم دولت ساز درپنجشیر، کور گردید.به حواله دو منبع امنیتی رسمی و غیر رسمی به گزارشنامه افغانستان، عبدالحمید خراسانی دریک چرخش دراماتیک به تیم دولت ساز تحت رهبری اشرف غنی پیوسته است.

 به نظر می رسد خراسانی حالا واقعاً به سیاست روی آورده است. 
وی نهضت اسلامی مقاومت را رهبری می کند و قبلاً ادعا می کرد که زندانی شخصی امرالله صالح است. 

خبر می افزاید که عزم الدین میرزایی رئیس شورای ولایتی پنجشیر به نماینده گی از امرالله صالح در چند دور تماس با وی در زندان موفق گردید تا همکاری و تعهد عبدالحمید خراسانی به کار مشترک با جریان سیاسی تحت رهبری صالح – غنی را جلب نماید. پس از توافق بین میرزایی و حمید خراسانی، وی از زندان رها گردید و امکانات مالی لازم دراختیاروی قرارداده شده است.

درگزارش آمده است که خبر سازش بین حمید خراسانی و تیم دولت ساز در صف مردم پنجشیر درز کرده و حلقاتی که قبلاً در اطراف وی شکل گرفته بود؛ تقریباً متلاشی شده است. 

درخبر دیگری آمده است که حسیب قوای مرکز نیز به اثر تلاش های مفرزه های محلی ریاست امنیت ملی در پنجشیر به خدمت دولت در آمده است. پیوستن حسیب قوای مرکز به امنیت ملی که قبلاً هم در آن جا کار می کرد، باعث رفع تهدید از وی شده و مضافاً امکانات مالی در اختیار وی قرار داده شده است. احتمال دارد ازین دو عندالضرورت علیه مخالفان سیاسی استفاده صورت گیرد.