-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۱۵, دوشنبه

داوودزی: از دست اشرف غنی دیوانه ترک وطن می کنم

گزارش می رسد که عمر داود زی به جرم اختلاس کلان، از درگاه ارگ ممکن است رانده شود. اطلاع واصله به گزارشنامه افغانستان حاکی است که عمرداوودزی از سوی ارگ مسوول حیف و میل و دزدی پول های کمپاین انتخاباتی تیم دولت ساز معرفی شده است. دکتر غنی از داوودزی استجواب کرده است که این همه پول درکجا خرج شده است؟
داوود زی دست به دامن هادی مسلمیار و استاد سیاف شده است که از حسابگیری لجوجانۀ اشرف غنی جلوگیری شود.

وی به مقربان خویش گفته است که رئیس جمهور به تحریک حنیف اتمر کمونیست و چند تا بچه نا بالغ علیه من شاکی شده است. وی گفته است اگر این دیوانه ( اشرف غنی) درین قضیه پشت مرا ایلا نکند، مجبور هستم مدتی ترک وطن کنم. 

گزارش مشعر است که بالای عمر داوزی اتهام حیف ومیل 10 الی 15 ملیون دالر وارد است و به دلیل تشکیل دفاتر خیالی کمپاینی، هیچ وجوه مصرفی قابل قناعت نیز ارائه نکرده است. انگشت اتهام زمانی متوجه داوودزی شد که میزان جمع آوری آراء برای انتخاب غنی به حیث برنده، بسیار بسیار پائین بود و مجبور شدند سه صد هزار رأی مشکوک را به آن اضافه کنند که در نتیجه، رسوایی بزرگ به میان آمد. 
این درحالی است که داوود زی پیوسته از طریق افراد خویش آوازه انداخته است که قرار است اشرف غنی او را به مقام مشاوریت امنیت ملی عز تقرر قایل شود و گاه آوازه می اندازند که وی قرار است به ریاست ارگان های محل و به سفارت افغانستان در پاکستان منتصب گردد.