-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۰, شنبه

خانم زهره یوسف، یک دسته کف می زنی!

سلطانزوی  حداقل دو پرونده سنگین دارد که از برکت نبود یک دولت ملی و مسوول، طالعش بِر کرده است.
زهره یوسف همسرداوود سلطانزوی می نویسد که سلطانزوی « نه مال ملت را دزدی کرده؛ نه غصب زمین کرده و نه در جنایات جنگی دخیل بوده است». وی همچنان می گوید «کجای چتری گرفتن عیب است، مگرمانند بقیه رهبران، دریشی وساعت برند پوشیده است؟»

 درین رابطه نیازی به کلنجار رفتن نیست. اولاً سلطانزوی «رهبر» نیست. ثانیاً چتری را خود سلطان زوی بالای سرخود نگرفته بود، مأمور شهرداری را مؤظف به این کار کرده بود.
  این نشانۀ چیست؟

ثانیاً تاریخچه 20 سال پسین نشان می دهد، فایده و خیر آن کسی که «دریشی و ساعت برند» می پوشد، بیشتر به سلطانزوی ها و تکنوکرات های عوضی و کم سواد خارج نشین رسیده است و وجه مشترک صاحب «دریشی وبرند»، با سلطانزوی ها بیشتر است تا مردم.
اما این که سلطانزوی « نه مال ملت را دزدی کرده؛ نه غصب زمین کرده و نه در جنایات جنگی دخیل بوده است»، تا چه اندازه با واقعیت منطبق است؟
در رد گفتار بانو زهره یوسف، اجمالاً مواردی را در ترازوی داوری عامه قرارمی دهم.

اولاً آقای سلطانزوی ( به رؤیت روایات شاهدان مسوول و همچنین شخص ایشان) متهم به ارتکاب عملی است که درتمامی قوانین نافذه در افغانستان ( شروع از دورۀ شاه امان الله تا حامد کرزی و اشرف غنی)، خیانت ملی توصیف شده است. در زمان حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان، وی مانند جنرال شهنواز تنی خاین، یک بال هواپیمای میگ 21 متعلق به اردوی افغانستان را بعد از فرار، به سازمان استخبارات نظامی پاکستان ( آی اس آی) تحویل داده است.

درنبود یک دولت ملی و باثبات، تا کنون هیچ مرجعی از وی بازپرس نکرده است. تأسف بار این که وی به عضویت ولسی جرگه رسید و حتی تا نامزدی ریاست جمهوری هم پیش رفت. سلطان زوی هرگز حاضر به بازگویش ماجرای تحویل دهی جنگندۀ متعلق به افغانستان نشده است. آیا چنین عملی از مصادیق جنایت ملی به حساب نمی رود؟ قوانین نافذه یک قرنه درکشور، علیه وی گواهی می دهند.

مورد بعدی، این ادعای خانم زهره است که سلطانزوی « نه مال ملت را دزدی کرده؛ نه غصب زمین کرده و نه در جنایات جنگی دخیل بوده است». این که درجنایت جنگی دستی نداشته، درجنایت ملی شریک بوده است.
آیا سلطان زوی مال ملت را دزدی نکرده است؟

افشا گری مطبوعاتی درماه نوامبر سال 2015 ( قوس 1394) از پروندۀ کمیته انتقال حاجیان به ریاست داوود سلطان زوی مشاور ارشد اشرف غنی، مگرنمای درشت یک اختلاس و دزدی آشکارا به شمار نمی رفت؟
همان زمان، اعضای پارلمان علیه وی شوریدند و سند دادند که وی در ازاء هرساعت پرواز حجاج، چهار هزار دالر اختلاس کرده بود. پرونده هنوز در دادستانی خاک می خورد.
بایگانی رادیو آزادی و دیگر نشریات پایتخت از زبان اعضای ولسی جرگه گواهی داده اند که شرکت های داخلی با ساعتی ۸۶۰۰ دالر مسافران را انتقال می داده؛ ولی سلطان زوی با یک شرکت خارجی به ازای هر ساعت ۱۲ هزار دالر قرار داد منعقد کرده بود.
نقیب الله فایق، عضو سابق مجلس نمایندگان ( والی کنونی فاریاب) در صحن مجلس گفت: انتقال حاجیان به مکه و برگشت آنان ۸۰۰ ساعت پرواز صورت گرفته است.
به گفته فایق و بر اساس اطلاعات نمایندگان مجلس سلطان زوی مبلغی حدود ۳ میلیون دالر از هزینه پرواز حاجیان اختلاس کرده است. آقای فایق همچنین افزوده بود که اسنادی در دست است که هواپیماها بیمه هم نبوده اند.
حال آن که، شرکت های هوایی داخلی حاضر بودند که زائران حج را با هزینه کمتری انتقال دهند اما سلطان زوی با شرکت خارجی با هزینه بیشتر قرار داد بسته بود. سلطانزوی درهمان زمان هرگزحاضر به پاسخ دهی به رسانه ها نشد و در نشست استجوابیه ولسی جرگه حاضر نشد. این سه میلیون دالر اکنون درکدام حساب بانکی خوابیده است؟
این ارقام و آمار مگر هوایی است و از حافظه مردم پاک می شود؟