-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۵, پنجشنبه

مناصب لوی سارنوالی سرقفلی داده می شود


گزارشنامه افغانستان دریافته است که در اداره لوی سارنوالی، مقام ریاست ها فقط در بدل پول دالری در اختیار متقاضیان قرار می گیرد. مرکز و هر ولایت دست اول، قیمت خود را دارد. مزارشریف، 20 هزار دالر، هرات 30 هزار دالر، جلال آباد 40 هزار دالر البته به رویت کیفیت و درآمدی که از محل حاصل می شود. مکان وموقعیت تبادله اخذ پول و گرفتن مکتوب ریاست فقط وزیر اکبر خان شهر نو کارته سه و محل کار رئیس دفتر مقام لوی حارنوالی به نام بکتاژ عزیزی است که در رأس امور جمع آوری پول و دادن مکتوب برای مناصب خریداری شده قرار دارد که به طور سر قفلی به آن ها سپرده می شود. 
حق فرید حمیدی لوی سارنوال در بیرون از کشور از طریق یک حساب بانکی مخصوص درخارج از کشور اخذ می نماید.