-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۱۷, چهارشنبه

رابطه حجاب با بیماری های ناشی از کمبود ویتامین دی

تامین ویتامین دی از ضروریات بدن است و کمبود آن باعث بیماری های گوناگون از جمله افسردگی، عدم تمرکز، بیماری قلبی و سرطان میشود. ویتامین دی از تابش نور ماوراءالبنفش B بر پوست بدن تولید میشود. در سابق، خانم ها در حیاط خانه و بدون حجاب فعالیت میکردند و بدنشان این ویتامین را تولید میکرد، ولی با آپارتمان نشینی و حجاب اجباری، خطر کمبود ویتامین دی جدی است.
https://www.arabamericannews.com/2018/12/24/do-women-in-h...