-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۱, پنجشنبه

استاد! از خود بگو، به سی آی ای کارخانه گی نده


به دور از بی احترامی و شماتت، از استاد عطا نور می پرسم که در بازسازی و احیای میراث معنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی چقدر خرج کردید؛ چقدراعانه گرد آوردید؟ یک خشت روی آن ویرانه گذاشتید؟درپیام اعتراضی خویش عنوانی سران سیا، گفته اید که « زبان فارسی، زبان مولانا جلال الدین محمد بلخی - رومی است که بخشی از اثر گرانسنگ او "مثنوی معنوی" را شاعر و نویسنده معروف آمریکا کولمن بارکس ترجمه کرد و به پرفروش ترین کتاب سال در آن کشور مبدل شد و عطش معنوی غرب را سیراب کرد؛ همان مولانایی که سازمان ملل سال ۲۰۰۷ را به احترامش سال مولانا نام گذاری کرد».
بسیار اعلی.
 زخم های انسانی و فرهنگی ما برای سازمان سیا، هیچ ارزشی ندارد و اشکی هم نمی ریزد. پیام سیا، آگاهانه و سیاسی است تا راه را به حاکمیت منازع بلک واتر افغانی صاف کرده و درفاز بعدی، توفان خشم استراتیژیک امریکا را به سوی ایران زمین براند و آن را مثل افغانستان قلبه کشی کند.
بیائید شمه ای از کارنامۀ ارجناک و ماندگار خود تان برای حراست از اهرام فرهنگ و مدنیت زبان وعرفان پارسی در دورۀ بیش از ده سالۀ فرمانداری در ام البلاد بلخ را برشمارید.
آیا بر ویرانه های عصرشکوهناک مولانا ( درس خانه سلطان العلما) کناردست تان در بلخ قدیم، حتی یک خشت و یک وجب «غوره گِل» گذاشتید؟
در بازسازی و احیای میراث معنوی دودمان مردی که به قول شما از فیوضات اثرش « عطش معنوی غرب» سیراب شده است، چقدر خرج کردید؛ چقدراعانه گرد آوردید؟ تصور کنید هرگاه مدرسه سلطان العلماء که جلال الدین محمد بلخی تا سن هفت ساله گی زیر گنبد آن، تعلیمات دیده، در قلمرو ترکیه موقعیت می داشت، چه بنای چشم خیره کنی برپا شده بود که میلیون ها حاجتمند را از سرزمین های اسلامی و نا اسلامی به سوی خود می خواند؟
شما برای نجات مدرسه سلطان العلماء چه کرده اید که امروز یخن سیا را گرفته اید؟ یک بازبینی ( از روی خدا و راستی) برقدرت و ثروت خود بکنید. عیبی ندارد. لااقل از رهبر و رفیق تان ( اشرف غنی) الگو بگیرید که در ساختن کاخ های «سیاسی» نان را از دسترخوان مردم زد و در بازسازی « کارهای نا تمام» پیشدستی کرد. 
صلاحیت و سلطه بر بلخ، در بازه زمانی حدود پانزده ساله، وقت اندکی نیست و روپوش هیچ بهانه ای برقامت ناکرده های مفید شما در عرصه حراست ازخاستگاه خالق « مثنوی معنوی» جور درنمی آید. حالا هم سروقت است. به درگاه فروریختۀ امپراتوری معنویت قدم رنجه فرمائید. وقت کافی هم دارید. از خود خرج نکنید؛ فقط از کمپاین ملی و معنوی سرپرستی کنید. خواهید دید که یک بارگاه معنوی هم طراز روضه شریف درزادگاه شما فراز خواهد آمد.