-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۵, دوشنبه

به گزارش هندوستان تایمز، وزارت خارجه هند دراعلامیه ای رسمی از برقراری آتش بس سه روزه از سوی دولت افغانستان و بلک واتر افغانی استقبال کرده است. دراطلاعیه آمده است که از هند از تفاهم حاصل شده استقبال کرده، خواستار گسترش آتش بس به هدف برقرار ثبات پایدار و رسیده گی به اوضاع وخیم انسانی ناشی از بیماری کرونا درین کشور است.
هند درکنار مردم افغانستان قرار دارد.