-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۷, شنبه

عامل حمله، مفرزه های بلک واتر نبود؛ ضد آن ها بوده است

گزارش تحلیل شده، به نکته مرموزی در رابطه به عوامل حمله بر بیمارستان مادران در دشت برچی اشاره دارد. عوامل حمله، آن طوری که خلیلزاد تبلیغ می کند، یک تشکیلات خیالی به نام داعش نیست؛ مفرزه های تازه فعال شده وابسته به کشورهایی است که با تحویلی قدرت سیاسی افغانستان به بلک واتر افغانی، به شدت و به گونه آشتی ناپذیر در ناسازگاری قرار دارند.
مذاکرات خلیلزاد پیش از توافق نهایی با طالبان و تشکیل بلک واتر افغانی به حیث پیش جنگ قوای امریکا درافغانستان، با شماری از کشور ها از جمله هند، با شکست وبن بست مواجه شده بود. ایران، به طور کامل ازین پروسه خارج نگهداشته شده بود. با این حال، امریکا، روسیه و چین را در دقایق نود وارد کل پروسه ساخته است.
معنای تحلیل آن است که امریکا درهمکاری با پاکستان، چین و دادن سهم به روسیه، دولت بلک واتر «امارتی» را درکابل مستقر می کنند؛ و همزمان موج مخالفت مسلحانه از چهار سو، دولت بلک واتر را به محاصره می کشند. نخستین نتیجه، حفظ جنگ درافغانستان است که امریکا به دنبال آن است.
اما هیچ ضمانتی وجود ندارد که جنگ صرفاً حفظ شود؛ این جنگ منطقه ای حالت گردشی و شناوری به خود می گیرد و با کلان شدن هسته جنگ، حامیان دولت بلک واتر به طرح تازه، یعنی یک راه حل متناسب راضی خواهند شد.