-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۱۷, چهارشنبه

شمالی در گرداب جنگ فرو می رود

فایدۀ اصلی شورای بزرگ شمالی این است درجلسه امنیتی اشرف غنی، روی اوضاع کوهدامن و پروان هیچ بحثی صورت نگرفت.
اطلاع ارسالی

مسولين امنيتي از سه نهاد نظامي امنيت ملي پوليس ملي و اردوي ملي، ناكاراترين اين نهاد در اين ولسوالي اند.
از طرف روز حاكميت حكومت ودر ساعات شب، حاكميت دشمن و در قسمت هاي تفنگداران غير مسوول.

از ساعت یازده امشب تا بامداد  جنگ میان یک گروه تروریستی و نیروهای امنیتی در سرحد  ولسوالی شکردره و ناحیه هفدهم شهر کابل جریان دارد که سلاح خفیف و ثقیل هم بین شان تبادله شده روان است. 

در گوشه ای از شهرک منشی میر غلام که امان الله گذر شریک این شهرک است از مدت ها قبل  خانواده هایی از مناطق مشرقی توسط حاجی رووف شپون  وکیل ننگرهار در ولسی جرگه و مالک اصلی شهرک منشی میرغلام  جابجا شده بودند  که همین  انداخت اسلحه هم از همان خانه ها بالای نیروهای امنیتی صورت میگیرد.

چند شب قبل در روستای نزدیک  همین محله بالای موتر پولیس از جانب گروه های تروریستی فیر شد که با تاسف  نیروه های دولتی این حضور  تروریست ها را در کوهدامن جدی نگرفت و در بین مردم شایعه است که دست حلقه توطئه ارگ در پشت این ناامنی ها در شمالی است.   

از قومندان های شمالی نیز در تامین امنیت مناطق شان  کار گرفته نمیشود.
امان الله گذر،  ملاتاج محمد مجاهد،  قومندان لطف الله قریشی از جمله کسانی استند که در گذشته در ولسوالی های کوهدامن  تاثیر موثر داشتند ولی حالا حتی در قریه خودشان  امنیت وجود ندارد و به نسل جوان و متحرک  نیز اجازه نمیدهند تا در مقابل نفوذ  طالب و داعش در منطقه وارد عمل شوند.
هم اکنون مدارس متعدد در ناحیه ۱۷ و ولسوالی های کوهدامن بدون ثبت و راجستر وزارت معارف فعالیت میکنند که نصاب درسی مدارس  پاکستانی را تدریس میکنند و مدرسین آن رابطه مخفی با طالبان هم دارند اما دست حمایتی زورمند های منطقه یی مثل امان الله گذر و ملاتاج محمد مجاهد  نیز بر سرشان است.