-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۷, شنبه

روسیه و امریکا ظاهراً درافغانستان در یک خط قرار گرفته اند. این حداقل نشان می دهد که پوتین باردیگر مانند دورۀ اول، از ترمپ در انتخابات امریکا حمایت خواهد کرد. پاداش این حمایت، درافغانستان داده خواهد شد؟