-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۰, شنبه

شورای مصالحه مگر چیزی بیشتر از کمیسیون مصالحه ملی دوره دکتر نجیب است؟

اشاره: نظر بنده این است که اصل قضیه، رهبری و انسجام عملیات جنگ علیه طالبان بلک واتر درماه های آینده است. 

جناب عبدالحفیظ منصور می گوید: 
اگر دو تیم انتخاباتی آماده به امضای توافقنامه سیاسی برای حل معضله انتخابات گردند، بدین معنی که اساس کار آینده شان توافقنامه سیاسی قرار گیرد؛
· اگر شورای عالی مصالحه با استقلالیت لازم در تصمیم گیری ها و امور بودیجوی تسجیل گردد:
· اگر شورای عالی دولت تشکیل شود؛ تا در موارد مهم و حساس تصامیم لازم ملی اتخاذ بدارد؛
· اگر قدرت اجرائی (حکومت) به صورت مساویانه میان دوتیم انتخاباتی تقسیم گردد.
مردم افغانستان پیروز می شوند، و هر دو جناح انتخاباتی علی السویه می توانند خود را پیروز میدان بدانند، در غیر آن همه بازنده خواهند بود.