-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۶, جمعه

ادعای پلیسی ترمپ

ترمپ می گوید که ما در افغانستان وظیفه پلیس را انجام داده نمی توانیم. این در ذات خود یک ادعای پلیسی است. اما می خواهد پلیس تروریستی ( طالبان) ساخت پاکستان، عربستان و خودش را درجایگاه پلیس افغانستان قرار بدهد.  درعین حال، یک مفرزۀ اطلاعاتی و منتقل شده از سوریه و عراق ( داعش خراسان) را بغل گوش پلیس بلک واتر نصب می کند که در واقع وظیفه ضد پلیس را انجام دهد. دو نوع پلیس را درافغانستان تشکیل کرده؛ اما می گوید که ما پلیس برای افغانستان نیستیم! دور نیست روزی که همین ترمپ به مطبوعات اعلام کند که ما از طالب و داعش برای نجات جان امریکایی ها و تأمین منافع امریکا در آسیا کار می گیریم و این عیب نیست؛ چرا که مخارج سالیانه یک سرباز امریکا یک میلیون دالر است، اما مخارج طالبان بلک واتر وضد آن ( داعش خراسان)، یک سِنت برای ما خرج ندارد؛ چرا که عربستان خرج پلیس های تروریستی درافغانستان را تأمین می کند.
اگر ترمپ را زیاد مجبور کنند صد درصد خواهد  گفت: عربستان باید هزینه طالب و داعش را بپردازد؛ آن ها یک دشمن قوی تر از خود به نام ایران دارند و مجبور اند خرج کنند تا ایران به ریاض نرسد!