-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۸, یکشنبه

عبدالحمید خراسانی می گوید که تروریستان به اثرتلاش و جان نثاری نیروهای امنیتی گرفتار می شوند؛ اما شوربختانه این دسته های بی رحم، در نیتجه معاملاتشوم سیاسی از بند آزاد می شوند.