-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۸, یکشنبه

جایگاه عبدالله در شورای صلح هیچ ارزشی ندارد؛ همان گونه که جایگاه کریم خلیلی و استانکزی هیچ ارزشی نداشت. عبدالله در بهترین حالت، کریم خلیلی ثانی است.