-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۵, پنجشنبه

دوستم: طالبان از کرامت انسانی بویی نبرده اند

جنرال دوستم، رزمندۀ طالب کُش، دراعلامیه ای گفته است که طالبان با این گونه دهشت افگنی ها یک بار دیگر نشان دادند که بیرحم، بی عاطفه و دهشت افگن هستند در نزد آنها کرامت انسانی مد نظر نیست و برای مردم ما جز بدبختی و جنایت چیزی دیگر نخواهند داد.
وی می گوید که طالبان دست به کاری زدند که حیوانات درنده نیز از انجام آن ابا می ورزند.