-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۸, یکشنبه

غنی خان، چیغ نکش... دشمن درمهمانخانه های تو حضور دارد

اشرف غنی خان! پنج سال سیاست تک روانه را اعمال کردی؛ کلاه بردار را وزیر، ووزیر را به محاکمه ناحق کشاندی؛ خرمن نفاق را با شاخی باد کردی؛ بودجه کم شیمۀ ملی را خرج کمپاین دروغ کردی؛ تا توانستی آدمک های بی عرضه را از لبنان و امریکا و اروپا، به دور خوان قدرت باد آورده، حاضر آوردی... القصه که امریکایی ها را به این نتیجه رسانیدی که برای حفظ منافع شان وایجاد حاکمیت یک دست و آهنین، با طالبان پروژه مشترک بگیرند.

حالا امریکا با تروریزم دست اتحاد داده؛ و دسته جات بلک واترافغانی، بی محابا آدم کشی را بد تر از گذشته ادامه می دهند. تو می آیی چیغ می کشی و تهدید می کنی. منبع زور لفاظی تو در کجاست؟ ظاهراً دستور تغییر قوت ها از حالت دفاعی به تهاجمی را شعار می دهی. مگر نیازی به این عربده کشی ها نیست؛ حداقل 700 تروریست اعدامی در اختیار تو است؛ کدامش را اعدام کرده ای؟
تو مدیراداری پروژه داعش درافغانستان هستی. این حقیقت را خواص، و استخبارات منطقه می دانند.