-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۱۸, پنجشنبه

معاون شورای کوهدامن فرمانده داعش برآمد


در عملیات دیشب  نیروهای امنیتی در قریه کچکین از مربوطان ولسوالی شکردره که داعشی ها کشته و اسیر شدند.  در این میان  انجنیر شاکر معاون فعلی شورای کوهدامن و عضو شورای شمالی بزرگ و فرمانده نظامی حزب اسلامی حکمتیار نیز دستگیر شده است.
یک سال قبل نیز از این رسانه خبری را نشر کردیم که برادر زاده های انجنیر شاکر در حال حاضر در جبهه جنگ در صف داعش فعالیت میکنند و در شمالی هم نفوذ کردند اما نهادهای ذیربط امنیتی توجه نکردند.

ریشه های گروه تروریستی داعش در ولسوالی های شمالی خیلی ریشه دوانده و برای برچیدن آن کار زیاد نیاز  است، وقتی معاون امان الله گذر در شورای کوهدامن و عضو شورای شمالی بزرگ  فرمانده داعش می باشد پس باید پذیرفت که وضعیت خیلی نگران کننده است و فقط جوانان شمالی میتوانند با بسیج  در عرصه های مختلف  این ریشه ها را بخشکانند.