-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۱۷, چهارشنبه

پایگاه مشترک انوراوریاخیل و طالبان درشمالی


اگر مردم به دفاع برنخیزند، شمالی اولین منطقه ای خواهد بود که به نفع مفرزه های بلک واتر جدید سقوط خواهد کرد. براساس اطلاع ارجاع شده از سوی منابع امنیتی درکابل، نفرات مسلح انور اوریاخیل عامل وابسته به ارگ درشمالی، تأسیسات انتقال انرژی برق درمنطقه را تخریب کرده اند. این شخص در نگهداری و تجهیز طالبان و حتی داعش، ترور و اختطاف در شمالی سرگرم کار است. 
انوراوریاخیل، عضو ولسی جرگه، از حریفان امان الله گذر، در نواحی قره باغ و دو راهی بگرام درحدود سه صد تن افراد مسلح را جا به جا کرده و با به کارگیری موتر های خودش، عملیات کمک به طالبان را رهبری می کند.

درگزارش گفته شده که یک خانم عضو یک موسسه خارجی که سال گذشته ربوده شده دراختیار افراد اوریاخیل است و نهاد های کشفی قضیه را ردگیری کرده اند؛ اما بازپرسی از اوریاخیل تابع دستور ارگ است که چنین دستوری داده نشده است. 
ارگ به هدف ادامۀ نظارت بر گسترۀ استراتیژیک شمالی، شورای شمالی را با مصرف پول و تهدید های اوریاخیل مدیریت می کند. 
درراپور قید شده که امان الله گذر از ترس اوریاخیل و چند تن دیگر معمولاً در ترکیه و تاجکستان زنده گی می کند. اگر مردم به دفاع برنخیزند، شمالی اولین منطقه ای خواهد بود که به نفع مفرزه های بلک واتر جدید سقوط خواهد کرد.