-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۱, پنجشنبه

ترمپ، بلک واتر افغانی را تصدیق کرد

ملك ستيز 

ترامپ اخیرا گفته است که ادامه‌ی جنگ به نفع طالبان است چون آن‌ها از امریکا پول می‌گیرند. راستش این صادقانه‌ترین سخنی است که تا هنوز از زبان رییس‌جمهور امریکا پیرامون جنگ‌های نیابتی در افغانستان گفته شده است. فقط فرقش در این ‌است که کارتر، ریگان و بوش پدر وقتی از بانک‌های ریاض، بحرین و دوبی به اسلام‌آباد برای مجاهدین صد ها ملیون‌ دالر واریز می‌کردند می‌گفتند مجاهدین برای اسلام و آزادی می‌جنگند، اما ترامپ می‌گوید مجاهدین طالبانی برای پول می‌جنگند. در هدف هیچ تفاوتی نیامده است «دالر»! ملیون‌هایی‌که رهبران جهاد و طالبان از آن لذت می‌برند و هزاران جنگنده‌ی مجاهد و طالب قربانی جهاد می‌شوند. فرق بین سیاست‌مدار و سرمایدار امریکایی در همین است.