-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۱۹, جمعه

درجنگ بعدی معلوم می شود چی کسانی از افغانستان دفاع می کنند

برخی از نشر مطالب واقعی اما تلخ، ناراحت می شوند. ناراحتی این ها تنها از تلخی و ناگواری واقعیت چیزی کم نمی کند؛ هیچ تغییری هم نمی آورد. 

شماری دهان خود را به گفتن صلح صلح کاذبانه شیرین می کنند. فعلاً امریکا به جنگ بیابتی به وسیله طالب آماده شده وهیچ زمینه ای برای صلح با اعتبار و طولانی وجود ندارد؛ جز این که قدرت های منطقه، به شمول امریکا معتقد شوند که در افغانستان، خرج جنگیدن بیشتر از عوایدی است که به دست می آورند.

ما تا آن دوره، فاصله زیادی داریم. طالب یک لشکرجنگی ارزان است که اینک در تفاهم با پاکستان، مستقیم دراختیار امریکا قرار گرفت و ما باید منتظر انعکاس نقشه های جنگی بلک واتر طالبی در بسترهای جدید نزدیک مرز های روسیه و ایران باشیم. آن ها اول باید قدرت را بگیرند. آیا چنین چیزی سهل الوصول است؟ خیر، نا ممکن است.

حالا درموقعیتی اند که منتظر رهایی 5 هزار رزمنده گان مجرب خویش از زندان ها هستند که امریکا رهایی شان را به ذمه زده است. 
پرسش این است که با شروع فاز جدید جنگ علیه مردم افغانستان، کدام نیروها از افغانستان و ارزش های اجتماعی و فرهنگی آن دفاع خواهد کرد؟

درطی سال های حضور امریکا که گدودی زیاد بود، هرکس، از روی کردارسوداگران بالمقطع، با کوبیدن نیروهای مقاومت ملی، برای خود یک پرونده ای درست می کرد و کسی هم به دادخواهی برنمی خاست. هرکس، با قیافه های سرخ و سفید از خارج می آمد و بین خادم و خاین خط فاصل می کشید و آخرسر، بوی گندش بالا می شد و با دزدیدن مبالغ پول، واپس به خانه اش برمی گشت. مانند اکلیل حکیمی، نادرآتش و صدها تای دیگر.
درجنگ بعدی، مرد و نامرد، حق و باطل، خاین و خادم، وطن خواه ووطن فروش، خود به خود معلوم می شود. زائده هایی مثل عبدالله و چند نکتایی پوش موج سوار در جنگ های بعدی اصلاً وجود خارجی نخواهند داشت.