-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۱۰, شنبه

مولوی قیام الدین کشاف «دل کفک» شده بود

خبرواصله به گزارشنامه افغانستانمنبع ویژه امنیتی به گزارش نامه افغانستان اطلاع داد که مولوی قیام الدین کشاف رئیس شورای علما « دل کفک» شده است.

خبر می افزاید که چند هفته قبل از مرگ ناگهانی وی، بادیگارد های مولوی کشاف درمسیر کابل- ننگرهار، پسر کشاف را تیرباران کرده و مبلغ هفت میلیون دالر را که دریک بکس جاسازی شده بود؛ با خود برده بودند.

ضربه روانی حاصل از گمشدن مبلغ بزرگ پول، برکشاف مرگ آور بود. او در روزهای قبل از مرگ به شدت تلاش داشت تا دزدان پول را به وسیله امنیت و جنایی به گیر اندازد؛ اما رد پایی از سارقان آدم کش نیافته بود.

درخبرگفته شده، وقتی مولوی، از فرار و ناپدیداری قطعی بادیگارد ها یقین حاصل کرد، بیماری سختی به جانش افتاد و به سرعت جان به حق داد.