-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۳, سه‌شنبه

همه گی طالب شده اند!

دادالله قانع یک حقوق دان محلی در فراه به واشنگتن پست گفته است که یکجا شدن جنرال بختور با طالبان، ترس از سقوط حکومت است.  جلیل بختور نفر مسلح ندارد تا صف طالبان را قوی کند.

نظر دولت وزیرسابق سخنگوی وزارت دفاع هم کمتر از پیوستن به طالب نیست. درهمین گزارش به نقل از وی گفته شده که اگر می خواهید نیروهای امنیتی حفظ شود، رهبران باید هرچه سریع تر، حتی زود تر از موعد مقرر با طالبان به توافق برسند. این گفته ایشان بدین معناست که اگر چنین نشود اردو و سکتور امنیتی افغانستان به مرور فرومی پاشد!