-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۱۵, دوشنبه

پول‌های کمپاین به جیب کی رفته است؟


خبر ارسالی 
قرار است فردا صبح، شماری از فروشنده‌گان مواد خوراکی، به دلیل پرداخت‌نشدن پول شان، در مقابل خانهٔ محمد عمر داوودزی، رییس کمپاین تیم دولت‌ساز، خیمه بزنند.
این قراردادی های می‌گویند که با وجود تهیه مواد خوراکی خام به دفاتر دولت‌ساز و داشتن سند معتبر، کسی حاضر نیست پول شان را پرداخت کند.
عمر داوودزی رئیس کمپاین تیم دولت ساز از جمله شخصیت های مرموز در سیاست افغانستان است که اکثریت قومندان های شمالی را با حیله و نیرنگ در دام خودش نگاه داشته تا آنها (امان الله گذر، الماس، جان احمد، اقبال صافی، داوودکلکانی) مانع فعالیت های عدالتخواهان مردم شمالی شوند.
در همه شمالی یک نهاد مدنی یا فرهنگی فعال نیست تا حداقل گهگاه جوان ها دور آن جمع شوند و درد دل از ظلم و بی عدالتی حکومت مرکزی و زورمندان داخلی نمآیند.