-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۱۹, جمعه

دو پزشک سیکهه ریش های شان را تراشیدند

به حواله تریبیون دو پزشک سیکهه درکانادا در یک «تصمیم دشوار» ریش های دراز خود را که بخشی از قاعده ایمانی سیکهه ها می باشد؛ تراشیدند. این دو با هم برادرند و به خاطر استعمال ماسک برای مبارزه با ویروس کرونا  ومعالجه بیماران دست به چنین کاری زدند.
حال اگر شما بیمار باشید و عندالضرورت اولیای امور بهداشت دکتری از امت مسلمه را بگویند که چنین کند، اگر شرایط مهیا باشد، همان لحظه، هم مریض و هم آمر بهداشت را خفک خواهد کرد.