-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۱, پنجشنبه

خوشحال سعادت تصفیه کاری را شروع کرده

خوشحال سعادت سابق معاون امنیتی وزارت داخله به بخش محافظت عامه تبدیل شده. موصوف هرجا که می رود، دست به تصفیه می زندو افراد خودش را جا به جا می کند. به فهرست نگاهی بیاندازید. چرا؟ تا دزدی ها از حلقه خودی به بیرون درز نکند.