-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۰, شنبه

با ترمینولوژی «فیسبوک چلونکی»، « چرخه گیر»، «صفایی ده»، «چاپلوس» و «دلال» آشنا بودیم. اکنون اصطلاح جدیدی هم به آن اضافه شد از خیرسر داوود سلطانزوی: چتری بردار