-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۳, سه‌شنبه

ظفراقبال پاکستانی: با حضورطالب، عبدالله کارهای غیرقانونی نخواهد توانست!


آمدن طالبان به هدف کنترول دکترعبدالله یک ضرورت است. 
ظفراقبال یوسفزی مقاله نویس پاکستان در روزنامه دیلی تایمز کاملاً از موضع طالبی وارد و می گوید که توافق صلح بین طالب و امریکا به غیر از هندوستان، درسراسر جهان مورد استقبال قرار گرفته است. هند طرفدار هیچ گونه آشتی با طالبان نیست؛ زیرا آن ها قدرت خود را در یک حکومت مشارکتی می توانند اعمال کنند. 
این تحلیل گر پاکستان سرنوشت افغانستان را مطلق در گرو دیدگاه سیاه و سفید ترسیم کرده و می نویسد: افغانستان در آینده با دو سناریو مقابل خواهد بود. یک؛ بهترین سناریو که باعث تأمین صلح و ثبات خواهد شد. دوم، بدترین سناریو که آن کشور را باردیگر در یک جنگ دیگر غرقه می کند. دوره کنونی افغانستان تعیین کننده است و هرتصمیم کابل سرنوشت افغان ها را تعیین خواهد کرد. 
یوسفزی می نگارد: درصورت انعقاد مذاکرات بین الافغانی، به غیر حضور نا چیز داعش، هیچ گروه مسلح قدرتمند دیگری نمی تواند به چالش کشیده نمی تواند. بدنه بزرگ نظامی طالبان با نیروهای افغانستان یکجا شده و باعث قدرت مندی آن ها خواهد شد. 
دلیل دومی که نویسنده پاکستانی آورده این است که با حضور قدرتمند طالبان در دولت، هیچ نیروی سیاسی قادر نخواهد بود که به تصمیم گیری های غیرقانونی متوسل شوند. مثلاً در دو انتخابات قبلی، دکترعبدالله از پذیرش نتایج انتخابات که برای نظام دموکراسی تباه کننده است؛ خود داری کرد. 
افغانستان هم اکنون بین جناح غنی و عبدالله تقسیم شده است. برای ایجاد تعادل به یک نیروی سوم ضرورت است.