-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۳۱, چهارشنبه

صحنه گردان سرکوب حزب تحریر به پنجشیر آمد

انجنیرعلی عاصم از استخباراتی های کارآزمودۀ جنبش مقاومت، از سوی امرالله صالح به ریاست امنیت ملی پنجشیر منصوب شده است. این درحالی است که یک رشته کش و گیرها و اوقات تلخی هایی بین امرالله و انجنیرعلی قبلاً وجود داشته است.

انجنیر علی کادری هوشمند، رد گیر و دربرابرمفرزه های مورد هدف، بی رحم، متبسم و خونسرد است؛ او کسی است که در زمان ریاست جمهوری استاد ربانی، در ریاست امنیت، حامد کرزی را به ارتباط رابطه اش با طالبان، قبل از آن که رئیس جمهور شود، به سیلی زده و فراری داده بود. 
حالا چه مأموریت دارد؟
به نظر می رسد که درحال حاضر، هیولایی مهیب تر از طالب، درگوشه گوشه پنجشیر به حرکت در آمده است: حزب التحریر.
مطابق تعامل جنگ نیابتی قدرت ها، پنجشیر ستاد اصلی کنترول شاهراه کابل - شمال و قلۀ مشرف به پایگاه هوایی بگرام است. هر قدرت مطرح خواب تسلط بر پنجشیر را می بیند. اگر انجنیر علی در وظیفه اش ناکام بماند؛ پنجشیر به تصرف حزب التحریر در می آید.