-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۴, چهارشنبه

اینک سند زنده که با ارادۀ مردم می توان هرنوع تروریزم را زمینگیر کرد/ نخستین درس به سیاستگران خائن