-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۵, پنجشنبه

ترمپ خان! پس چرا درافغانستان هستی؟

واکنش ترامپ به حملات اخیر در افغانستان:
ما دیگر نمی‌جنگیم، افغان‌ها باید خود از کشور شان مراقبت کنند.
اما این بدین معنا نیست که مفرزه های طالب را اکمال کرده به جان مردم افغانستان رها می کنی... تو با وسیله طالب جنگ را به شیوۀ دیگری ادامه می دهی.
دوام جنگ، به وسیله بلک واترافغانی ( طالبان) خرجش از خرج اردوی امریکا بسیار کم است؛ تبعاتش برای ما دوزخ و مرگ می زاید. این جاست که باید طریق ضد جنگ به تازه گی ایجاد شود.