-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۵, دوشنبه

آتش بس طالب فریبنده است

یک پروتول ننگین و خطرناک تاریخی ( سپردن حکومت به تروریزم)  را با نام دکترعبدالله رسمیت می دهند. بعد از آتش بس، آماده گی طالب برای تحویل گیری کلیه دم و دستگاه اعلام خواهد شد. در صورت تحاشی طرف حکومت، ایلغارخونین و مرگبار را دو باره از سر می گیرند. بحث صلح با طالب آینده بسیار بد دارد؛ بدتر از جنگ؛ چون دیر یا زود دو باره با جنگ پیوند می خورد. بهترین کار، آماده گی سراسری برای دفاع از افغانستان و مدنیت موجود است. گفتنش آسان است؛ اما خیلی درعمل زجرآور است... جز این راهی نیست. به زودی متوجه این تلخی خواهند شد.