-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۱۹, جمعه

به طور سرقفلی، بسته تیم و آیندۀ نظام سازی و حکومت داری عادلانه را قمار زده است. طرف مقابل، با «قطعه صاف» میدان را خورده اما مردی کرده و یک رتبه مارشالی را به بازنده میدان انعام داده است.