-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۰, شنبه

خیاشنه ولادیمیر پوتین در مزارشریف چه می کرد؟


ریموت کنترول عطامحمد نور به دست میرمن بلقیس دولت‌زی است
این مطلب از طریق برگه جعلی که به نام من ساخته شده، همرسانی گردیده است. وقتی متن را خواندم تعجب کردم که این همه اطلاعات چطور جمع آوری شده است؟ اما به نظر می رسد که در نقش همسراستاد عطا مبالغه شده است. 

بلقیس گران همسر عطامحمد نور منسوب به قوم پشتون و قبیله دولتزی می‌باشد. او دختر ریس گران و برادرزاده ابراهیم گران است. 
قبیله دولت زی در زمان زمامداری وزیر محمد گل خان مهمند از ولایت پکتیا به شمال افغانستان آمده و به فرمان وزیر محمد گل خان مهمند صدها جريب زمین حاصلخیز ولسوالی شولگره را تصاحب نموده اند. 

بلقیس گران در لیسه سلطان راضیه مکتب را به پایان رسانیده و بعد فراغت از مکتب به دانشكده ادبیات دانشگاه کابل ادامه تحصیل داده است. (بلقیس گران دو سال اخیر دانشكده ادبيات را در پوهنتون بلخ خوانده است).
 دلیل اصلی ازدواج بلقیس گران با عطامحمد نور رفیق و هم پیک بودن نورمحمد لوگری پدر عطامحمد نور با ابراهیم گران تجار شیرین بویه ميباشد. (ابراهیم گران و کاکا نورمحمد در استفاده از مشروبات الکولی در مزارشریف مشهور بودند و ساقی خانه نایتس هوتل واقع عقب کوچه شرشره محل عیش و نوش شان بود.)
(کاکا نورمحمد لوگری در آپارتمان دولتی جن و پرس دوکان قالین فروشی داشت. اپارتمان جن و پرس ملکیت دولت است و کاکا نورمحمد کرایه نشین دوکان شماره سوم از طرف جاده فعلی مسعود شهید بود و سرمایه اندک داشت)

بلقیس گران بعد از ازدواج با عطامحمد در سال ۱۳۷۲ پیوسته اما آرام عطامحمد نور را کنترول میکند. او بعد از زویا دوستم همسر دوم جنرال دوستم اولین زنی در بلخ بود که در سال ۱۳۷۶ شرکت تجارتی خویش را بنام خالد نور ایجاد کرد و خودش ریس آن شد. (جواز شرکت های زویا دوستم و بلقیس گران از ریاست جوازنامه های تجارتی ریاست تجارت بلخ واقع پشتنی بانک فعلی صادر گردیده بود) 
با آغاز جنگ های شمال بخصوص جنگ جنرال ملک با دوستم و طالبان در مزارشریف، بلقیس گران و خانواده اش به پاکستان و از انجا به تاجیکستان مهاجر شدند. 

با آغاز اداره موقت بلقیس گران به افغانستان آمد و در سایه همسرش عطامحمد نور به تجارت آغاز کرد. 
بلقیس گران یکبار دیگر شرکت خویش را تحت نام (شرکت خالد نور) راجستر نمود و اسدالله شریفی تاشقرغانی را منحیث معاون شرکت استخدام کرد. شرکت خالد نور در زمان اندک قرارداد و اجنسی گاز مایع ازبیکستان را در اختیار گرفت و‌ سالها یگانه شرکتی بود که اجازه داشت تا گاز ازبیکستان را وارد افغانستان کند. 
بلقیس گران همزمان شرکت بار چلانی ایتراک، شرکت ساختمانی میترا نور، تلویزیون میترا، مرکز تجارتی نور، سرای مندوزی، شرکت وارداتی موتر های بلند تناژ، شرکت نفتی طارق نور و شرکت های خدمات طبی نور لایزر را نیز ایجاد کرد و از این راه ثروت بیشمار بدست آورد. البته در طی بیشتر از پانزده سال تمامی اجناسی که مربوط شرکت های بلقیس نور میشد بدون گمرک و پرداخت مالیات از بندر حیرتان وارد افغانستان میگردید. 

بلقیس گران در سال های اول اداره موقت با حمایت همسرش و پرداخت رشوت به وزیر معادن وقت، قرارداد کود کیمیایی یوریا را از دولت گرفت و  سال ها کود کیمیاوی فابریکات کود برق مزارشریف در انحصار او قرار داشت. البته قرارداد کود کیمیایی کود برق بنام سیدمحمد ثبت گردید اما مفاد آن به جیب بلقیس نور میرفت.(سید محمد مشهور به لنگ سید محمد است)

بلقيس گران در سال ۱۳۸۳ بعد از شهادت پسر کاکایش سمیع دولت زی توسط جمیعتی ها در شولگره (سمیع دولت زی مربوط حزب جنبش در شولگره بود) مشکلات جدی با عطامحمد نور پیدا کرد و چند ماه در خانه پدرش بود اما بعد از آن که مشکلات شان حل شد آهسته آهسته شخصاً وارد سیاست گردید. 

در سال های نخست بلقیس گران از طریق کمال نبی زاده با همكاران پوتین رابطه تجارتی برقرار کرد و تا اکنون در چندین فابریکه مهم در روسیه و ازبیکستان شراکت دارند. نماینده با صلاحیت بلقیس گران در روسیه برادرش یونس گران است. یونس پانزده سال میشود که از سرمایه بلقیس گران در روسیه سرپرستی میکند. (بلقیس گران فقط یک برادر بنام یونس گران دارد) 
بلقیس گران مثل سایه در همه سرمایه گزاری ها در بلخ حضور دارد و کسی بدون پرداخت جزیه و سهم مناسب برای او اجازه فعالیت تجارتی در بلخ را ندارد. 

از بلقیس گران به عنوان یک مدیر و تجارت پیشه موفق در بلخ یاد میشود. اما با همه ویژه گی های مثبت او یک پشتون متعصب و قوم گرای افراطی است.
اگر گاهی اجازه داخل شدن به منزل شخصی بلقیس گران واقع در کوچه گله درک منطقه چغدک یافتید با عکس های احمدشاه بابا و وزیر محمد گل خان مهمند روبرو خواهید شد.  
بلقیس گران خیلی دیکتاتور، مرموز و کینه دل است. در سال ۱۳۸۴ به دلیل اینکه عطامحمد نور گفته بود که ملالی عثمانی نطاق زیبا است، ملالی عثمانی را از رادیو تلویزیون بلخ برکنار کرده بود. 
بلقیس گران حامی و بانی اصلی اعمار منار وزیر محمد گل خان مهمند در چهارراه مرکزی ولسوالی بلخ است. بلقیس گران شخصاً هزینه اعمار منار را توسط برادرش یونس گران به شرکت ساختمانی هیووال پرداخت کرد. 
بلقیس گران مانع اعمار چهاراهی حبیب الله کلکانی در مزارشریف شد. زمانی که حاجی مایل چاریکاری با تعدادی از تاجران و صرافان مزارشریف میخواستند تا چهاراهی مارمل را بنام حبیب الله کلکانی نامگذاری و اعمار نمایند با مخالفت برادرش یونس گران مواجه شدند. (چهاراهی مارمل تا هنوز اعمار نگردیده و نیمه کاره رها گردیده است) 
بلقیس گران مانع نامزدی فدا محمد نور برادر کوچک عطامحمد نور در انتخابات پارلمانی از ولایت بلخ شد و به عوض او از پسر کاکای خود را بنام سردار ولی گران حمایت کرد. (سردار ولی ریس قبیله دولت زی در بلخ است.
بلقیس گران به اندازه لجوج و دیکتاتور است که حتی عطامحمد نور و برادران نور از او ترس و حراس دارند. 

بلقیس گران وقتی متوجه خطاهای عطامحمد نور شد با زیرکی و هوشیاری فوق العاده پسر نو بالغ خود خالد نور را وارد بازی سیاست نمود و راه را برای رشد او هموار کرد. 
بلقیس گران از طریق رابطه های خارجی ارتباط خیلی نزدیک با اکلیل حکیمی وزیر مالیه اسبق داشت و اکنون نیز ارتباط منظم با حمدالله محب مشاور شورای امنیت دارد و آوازه های در خانواده نور وجود دارد که عطامحمد نور در انتخابات اینده ریاست جمهوری به حیث معاون اول حمدالله محب وارد کارزار های انتخاباتی خواهد شد. 
بلقیس گران با گماشتن فرهاد عظیمی به حیث سفیر افغانستان در قزاقستان تجارت خویش را در آن کشور وسعت داد و همین اکنون بخشی از تجارت او زیر نظر فرهاد عظیمی در قزاقستان سرپرستی میگردد. 

بلقیس گران صرف به خاطر اینکه گاهی غرض تداوی عازم هندوستان میگردید، طاهر قادری ترجمان عطامحمد نور را به حیث معاون سفیر در هندوستان مقرر کرد.  
بلقیس گران تنها به دلیل اینکه ذبیح الله اختری ریس خدمات تخنیکی ولایت بلخ از قوم پشتون و مربوط قبیله دولتزی است از او در مقابل عبدالجبار ثابت حمایت کرد و در آخرین مورد زمانی که ذبیح الله اختری متهم به حیف و میل صد ها هزار افغانی از بودیجه اعمار مسجد جامع روضه مبارک گردید به حمایت او برخواست و دوسیه او را باطل ساخت. 

بلقیس گران حامی اختلاس گر بزرگ و مشهور بلخ میرویس ربیع ریس اسبق صحت عامه ولایت بلخ است. چون میرویس ربع شوهر دختر کاکایش میشود و همسر ربیع از جمله خواهرخنده های نزدیک بلقیس گران بشمار میرود از او حمایت بی دریغ میکند. 

بلقیس گران تا حالا دو بار میزبان خاشنه پوتین در بلخ بوده است و رابطه خیلی نزدیک با همسر زلمی خلیلزاد نیز دارد. 

بلقیس گران حامی چهره های سیاسی پشتون تبار در شمال کشور و در ولایت بلخ است. شاید برای تان جالب باشد که بشنوید که در انتخابات قبلی شورای ولایتی بلخ هزینه کمپاین ذبیح کاکر و آصف مهمند را بلقیس گران توسط برادرش یونس گران پرداخت کرده بود.

این است اصلیت معلم عطا