-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۷, شنبه

شماری نوشته اند که خبر مرسل مهر حقیقت ندارد. مرسل مهر برادر زاده شکریه حیدر از چهره های مشهور ضد طالبان است. امکان دارد از نام وی سوء استفاده شده باشد؛ اما مریم سلیمان خیل را در پارلمان از کجا آوردند؟ در مورد تورن جنرالی منیره یوسفی چه می گوئید؟  در شرایط جنگ، پست مهمی را دراختیار (مصلحتی) خانمی گذاشته اند که هیچ تجربه و کارآموزی نظامی ندارد. علت درچیست؟