-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۱۵, دوشنبه

طالبان تروریست۴ کارمند شرکت برق را کشتند


چهار کارمند شرکت برشنا که برای ترمیم پایه تخریب شده واقع ناحیه هفدهم شهر کابل "ساحه چمتله" رفته بودند در نتیجه انفجار ماین جاسازی شده زخمی شده اند

شرکت برشنا می‌گوید وضعیت دو تن آنان وخیم است.

در ولسوالی های شمال کابل  گروه های تروریستی از یک سال به این طرف زیاد فعال شده ولی از جانب دولت هیچ گونه توجه وجود ندارد ، حتی ولسوال های سابق این ولسوالی ها را که مجاهدین متنفذ در ساحه بودند به منافقت والی کابل برطرف و به جای شان  جوانان بی تجربه و نابلد را گمشتند.  
عدم توجه دولت به وضعیت شمالی آگاهانه و مدیریت شده است، میخواهند این منطقه امن را دستخوش ناامنی بسازند تا فاشیست ها با خاطر آسوده حکومت کنند.