-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۳۱, چهارشنبه

گزارش ابتلای اسدالله خالد همراه با کارکنان ریاست دفترش را یک هفته پیش گزارشنامه افغانستان داده بود.