-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۱۰, شنبه

اطلاع رسانی راه گم کرده در تلویزیون خورشید

انفجار درکابل وقوع یافته، اما مجری برنامه زنده تلویزیون خورشید، از طریق اسکایپ، یک آدم بی غم باش نکتایی پوش مقیم یک کشورخارجی را محکم گرفته و هی می پرسد که حمله بر خبرنگاران چرا صورت گرفته!؟ همه مسوولان و کارآگاهان ترور و انفجار در داخل کشور حضور دارند. مجری برنامه آقای ساکن اروپا را قایم گرفته است که تو بگو که چرا این حادثه روی داده است!