-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۱۷, چهارشنبه

توقف قطار خوراک از سوی بلک واتر امریکا در شمال

خبر می رسد که مفرزه های زون شمال بلک واترامریکایی ( طالبان) محموله های امدادی ویژه ترکمنستان را در ولایت فاریاب متوقف کرده اند. 
والی ولایت با ابراز این مطب به خبرگزاری پژواک،  جزئیات بیشتری نداده؛ اما قطاع الطریقی مفرزه های تازه به میدان آمده در آن جا خبر از گسترش جبهه جدید به رهبری بلک واتر دارد. کاخ سفید با امضای پیمان یک سویه با امریکا، مکلف به تمویل « سگ های جنگ» در آسیا است. قرار است طالبان در عرصه تبلیغاتی پوست بیاندازند و جای شان را به ورژن جدید خویش ( طالبان) بسپارند. 
درقطار توقف داده شده، عمدتاً تره بار و میوه بار زده شده است که در اثر گرمای هوا پوسیده است.