-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۱۱, یکشنبه

یک نکتۀ عجیب، بی هیچ حُب یا بُغض شخصی

من یک نکته یا دریافت مختصر را خدمت شما می نویسم که ( شاید باورتان نشود) ده سال در ذهن من پیدا و پنهان وجود داشته و سر انجام خودش را درین یک جمله کوتاه نشان داده است:

امرالله صالح، طاهرشباب و لینا روزبه از نظر ذهنی و روانی از یک جنس ونسب اند.

 شاید این هرسه، هیچ گاه حضور همدیگر را ملاقات نکرده اند؛ اما از یک خمیره سرشته شده اند. شاید بسیاری ها جزئیات این چیستی نگاری را متوجه نشوند.
توضیحاتش را نخواهید؛ هرگاه شرح درکار باشد، یک کتاب قطور درچهار بخش می شود. سه بخش در باره سه نفر، بخش چهارم؛ نتیجه گیری.