-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۱۴, یکشنبه

به غیر رتبه مارشالی خشک و خالی، مابقی هیچ یک از مفاد این طرح از سوی غنی رعایت نخواهد شد

طرح حکومت مشارکتی عبدالله عبدالله به ارگ

نکات برجسته و مهم:

۱. تشکیل شورای عالی دولت با حضور رهبران سیاسی افغانستان
۲. تشکیل صدارت اجرایی با صلاحیت‌های ویژه به رهبری نماینده خاص ثبات‌وهمگرایی
۳. سپردن رهبری پروسه صلح، تحت صلاحیت صدارت اجرایی
۴. اعطای جایگاه ویژه برای صدارت اجرایی به عنوان شخص دوم مملکت، تشریفات و پروتوکل‌های خاص دولتی
۵. اختصاص بودجه ویژه برای صدارت اجرایی
۶. ایجاد شورای عالی رهبری با رهبری داکتر عبدالله عبدالله و عضویت یکی از معاونین ریاست جمهوری
۷. تعیین اعضای قوه قضائیه با مشوره هر دو طرف
۸. تعیین جنرال دوستم به عنوان معاون سرقوماندان اعلی قوای مسلح افغانستان و اعطای رتبه مارشالی به او
۹. تعیین پنجاه درصد از وزرا، معینان، سفرا و روسای عمومی توسط ثبات و همگرایی به شمول رئیس و معاونین لوی سارنوالی
۱۰. تعیین والی‌ها توسط هر تیمی که در آن ولایت بیشترین رای را گرفته است.