-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۳, سه‌شنبه


اطلاعات تازه مشعر است که در کشتار سربازان اردوی ملی در لغمان، بندوبست خائنانه از داخل وجود داشته و اکثریت کسانی که جان باخته اند، از پنجشیر و شمالی و بدخشان هستند. دولت از توطئه داخل قطعه مطلع است اما قصداً اطلاع رسانی نمی کند.