-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۲۰, سه‌شنبه

فهرست 28 نفری پزشکان از دست رفته

شفق همراه
فهرست داکتران که در افغانستان در اثر مریضی کووید نزده تا بحال فوت کرده اند: 
۱- دکتور حنیف حنیفی
۲- داکتر یوسف آریوبی
۳- دکتور اقبال عمری
۴- دکتور داوود پویا 
۵- دکتور حمايت الله عبدی
۶- دکتور اکبر منگل 
۷- دکتور فضلی
۸- دکتور عصمت الله
۹- دكتور عبدالبشير جليل
۱۰- حاجی اسد الله 
۱۱- دکتور عبدالواحد رازی
۱۲- دکتور نیک الرحمن شهزاد
۱۳- نور الله حقیار یکی از بهترین انستیزی لوگهای شفاخانه تدریسی شهرآرا را
۱۴- دکتور محمد نظیم صمدی
۱۵- دکتور محمد حسین مثمر
۱۶- دکتورس مثمر از شفاخانه ای وزیر اکبر خان کابل
۱۷-داکتر ثمرالدين ځاځی
 ۱۸- دکتور محمد طاهر خلیلی
۱۹-دکتور خلقی
۲۰- دکتور رحیم الله حمید
۲۱- دکتور نقیب الله عالمپور
۲۲-دکتور عتیق الله حکیم
۲۳-دکتور شاه محمود نوری
۲۴-دکتور شيرافضل خيرخواه
۲۵-دکتور فضل قادر قريشي
۲۶-دکتور محمد رفيق زمري
۲۷-دکتور محمد الله حیدری
۲۸-دکتور سید فری

مقصر اصلی مرگ این چپن سفیدان که با دستان خالی در جبهه در برابر دشمن نابرابر که دیده نمیشد جنگیدندکیست؟
میدانید مرگ هر یک از اینان به معنی خراب کردن یک شهر بزرگ در افغانستان است.
از دست دادن این تعداد از کادران مسلکی عرصه صحت بزرگترین ضربه ساختاری بر پیکر نیمه جان صحت عامه افغانستان است.
دولت فاسد و نابکار نتوانست از مرگ تعداد کثیری از نخبگان جامعه افغانی جلوگیری کند!!!!
به تقریب هشتصد هزار دالر کمکی برای مقابله با کرونا در جیب زورمندان و مافیا مافیای قدرت سرازیر شد.

این لست شهیدان ژنده سفید را شریک سازید.

با دل پرخون و چشمان پر از اشک
داکتر سلامتی شما