-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۳۰, جمعه

مطالبه استعفای اشرف غنی و تشکیل حکومت مؤقت، شاید در صدر مسایل پسا رهایی 5 هزار طالب و تروریست قرار گیرد. شورای عالی مصالحه و دم و دستگاه دکترعبدالله بیشتر از یک کمیتۀ حقیقت یاب سریالی، ارزش دیگری ندارد.