-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۴, چهارشنبه

افغانستان از دست صاحبانش خارج شده است

معروفه ذکی خبرنگار آریانا نوشته است:
امروز به‌خاطر یک موضوع با اجمل احمدی، رییس بانک مرکزی (د افغانستان بانک) تماس گرفتم. همین که خودم را معرفی کردم، گفت «‌مه یک سخنگو دارم بنام سمیر، همراه او به تماس شوید» گوشی را قطع کرد.
بعد متوجه شدم که این بی‌چاره بخاطری گپ نزد و قطع کرد که زبان‌های رسمی فارسی و پشتو را اصلآ بلد نیست و صحبت کرده نمی‌تواند و زبان انگلیسی را هم چندان بلد نیست. نمی‌دانم این آدم چگونه رییس بانک کشور شده‌است؟