-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۱۲, دوشنبه

حاجی رحیم به حیث والی پنجشیر

حاجی رحیم امکان دارد به حیث والی پنجشیر مقرر شود. حاجی رحیم سابق دستیار شادروان احمدشاه مسعود بود که درمجادلات انتخاباتی اخیر از تیم دولت ساز حمایت کرده بود.