-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۲۱, چهارشنبه

خواهر ما از خودش بد دفاع می کند

 علت سوژه‌گی گمارش و انتصابات بانوان در چیست؟
سعادت موسوی
به‌باور من عامل اصلی این پیش‌آمد سخیف، گمارش‌های ناسازگار و بی‌سویه است. انتصابات بد و ناسنجیده خود به‌خود سوژه می‌شوند و در هیاهو مساله اصلی گم می‌شود و دو صف طولانی با خنجر و کمان به‌مصاف هم می‌روند. بحث داغ می‌شود و احساسات و آتش‌کلامی بر منطق و خرد می‌چربد.

مساله این‌که زن تحصیل و کار کند ظاهرا حل شده‌است. چانه‌زنی روی خانه‌نشینی زنان دیگر مطرح نیست. همین که چند رئیس جوان و متخصص به‌جا انتصاب شدند، مانند دکتر صحرا کریمی، شهزاد اکبر و موارد مشابه دیگر، کسی به‌خود اجازه نداد که اعتراض کند. این‌که بگوئیم مردم جاهل‌اند، بیکارند و سوژه‌سازی می‌کنند حرف درست نیست.

خواهر ما که بد انتصاب می‌شود، شوق بی‌جا می‌کند و بد می‌نویسد و بد مورد دفاع قرار می‌گیرد و در نهایت کُل ملت را متهم می‌کند که برای زن بودنم نقد می‌شوم و نگاه‌ها جنسیتی است. مفهوم و مساله زن را در هنگام کج‌روی‌ها و دهن‌کجی‌ها سپر قراردادن کار درست و منطقی نیست. وقتی به‌به و چه‌چه گذشته‌است، کار درست و ژرف‌بنیاد هیچ‌وقت دور از پاسداشت و تکریم نمی‌ماند.