-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۸, یکشنبه

سقوط اشرف غنی بخشی از مأموریت داخلی دکتر عبدالله است


آن گونه که رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی وضاحت داده، لشکرکشی آی اس آی به سوی ولایت غزنی آغاز شده است. به نظر می رسد که طالبان درآستانۀ شروع احتمالی مذاکرات بین الافغانی باید چندین ولایت و شاهراه های حیاتی را به طور کامل به تصرف در آورند.
این البته بخشی از مفاد توافق خلیلزاد و ملابرادر است از چشم ها پنهان است و در متن اصلی توافق علی الظاهر در بارۀ آن اشارۀ مشخص نشده؛ اما از فحوای کلی متن توافق این طور پیداست که بعد ازین هر چیزی که حتی درمخلیه مردم نجنگد، در افغانستان اتفاق افتاده می تواند.
اشرف غنی مدت ها پیش از زمانی که موقعیت خود را با واپسین ماه های حکمروایی دکترنجیب الله همسان دانست، فاتحۀ سیاسی خود را خوانده بود. غنی در پنج سال حاکمیت نا مشروع خود چنان در شراندازی قومی و بهره وری ابزاری از نام «جمهوریت» به جان مخالفان و مصالح مردم افتاده بود که نزدیک شدن هیولای درهم پیچیدۀ خلیلزاد- طالب را درمحاسبات خود نیاورده بود. وقتی توافق نامه امضاء شد، ناگه دریافت که منزوی شده و همه رهبران مخالف، او را تنها درمیدان رها کرده و مراسم عزل و اهانت وی را به تماشا نشسته اند.
اشرف غنی زیرفشارهای امریکا با عبدالله کنارآمد و با این کنار آمدن، گور خود را حفر کرد.
نقشه طوری سنجیده شده است که اشرف غنی و امرالله نه از طریق طالب و خلیلزاد، بلکه دراثر لگد کارساز جناح دکترعبدالله، نقطه ثقل خود را از دست داده و نقش زمین خواهد شد.