-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۱۳, سه‌شنبه

صفحه جعلی امنیت ملی از نام من در بارۀ حفیظ منصور تبلیغات می کند

جناب حفیظ منصور، اندیشه ورز، پژوهشگر و ارشاد گر!
مطلبی که از نام صفحه من علیه شما انتشار یافته، از سوی امنیت ملی و شورای امنیت پیش برده می شود.
چند بار این مسأله را به مردم تذکر داده ام.
هرمطلبی یا خبری که درستی یا نا درستی آن از طریق وبلاگ گزارشنامه افغانستان تایید نشود، فاقد اعتبار است. شما یک شخصیت سرشناس، خادم و روشنگر با درایت و دوست من هستید. قدرت سرشار از شکیبایی و استغنا برای تان آرزو می کنم. رزاق مامون