-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۱۶, جمعه

حامد کرزی: معرفی محمود به کابینه، دروغ اشرف غنی را فاش ساخت

53 میلیون افغانی به حامد کرزی و سه موترزره به کریم خرم داده شد. گزارش می رسد که حامد کرزی به دولت پیوسته است.

 بعد از گزینش محمود کرزی به وزارت شهرسازی و مسکن، از هزینه دولت مبلغ 53 میلیون افغانی نقداً به حامد کرزی نیز پرداخت شده است. همچنین به کریم خرم از حواریون کرزی سه عراه موتر زره لندکروزر و پیکپ از طرف دولت توزیع شده است. 
طبق خبرواصله، حامد کرزی در محضر شماری از طرفدارانش در توضیح مقرری محمود کرزی به کابینه اشرف غنی، گفته است که اشرف غنی در اول حکومت خود با شعار های بلند بالا و پرطمطراق از مبارزه برضد فساد و تحصیل سرمایه کابل بانک سابق شده و خانواده ما به خاطر رابطه محمود با پرونده کابل بانک با اتهام فساد و قاچاق، بدنام شده بود. اکنون مقرری محمود کرزی به کابینه که به حیث یکی از متهمان کابل بانک معرفی شده بود، ثابت ساخت که تهمت های اشرف غنی علیه محمود کرزی دروغ بوده است.