-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۳۰, جمعه

عفو بین الملل یا ناقض اصلی حقوق بشر؟

این گزارش رنج دهنده را بخوانید:

نوشته عبدلمبین شهزاد سپاه

سازمان عفو بین الملل از مقامات ایرانی خواسته فردی که متهم به تجاوز جنسی بر بالای کودک ده ساله است را اعدام نکند.
قطع نظر از این که در زندان های ایران چی میگذرد؛ ولی به نظر من در 90 درصد قتل و جنایت جهانی همین عفو بین الملل نقش غیر قابل انکار دارد.
روز گذشته به خاطر مشکل شخصی که با حکومت دارم، در بخش دادستانی امنیت، یک هموطن هزاره  را دیدم که با دختر بچه حدود دوازده ساله گریه کرده از دفتر بیرون شد.
سارنوال موظف گفت یک نفر را گرفته ایم و حالا رهایش می کنیم و چهار متجاوز دیگر مجهول الهویه هستند.

گفتم به کدام دلیل بعد از یک ماه فرد متهم را رها می کنید؟ گفت ما هر کار را مطابق قانون انجام میدهیم.
در حالی که بالای آن دختر بچه 4 الی 5 نفر تجاوز کرده بودند.
بیشترین مشکلات را بنا بر منع محکومیت به اعدام را همین عفو بین الملل برای جهانیان به وجود آورده است.
عفو بین الملل از درد یک پدر چی میداند؟
عفو بین الملل از مقامات افغانی خواسته بود که به خاطر ویروس کرونا مجرمین متکرر را رها کند.